در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

آپارتمان 50 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 50 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 21
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 18 میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : 19 th ژانویه , 2017
3 بازدید

آپارتمان 48 متری با آسانسور شهرک اندیشه

آپارتمان 48 متری با آسانسور شهرک اندیشه

کد ملک : 20
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان نهم
قیمت متری تومان: 28 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : 16 th ژانویه , 2017
4 بازدید

آپارتمان 54 متری 2 خواب شهرک اندیشه

آپارتمان 54 متری 2 خواب شهرک اندیشه

کد ملک : 19
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1 خیابان دوم غربی
قیمت متری تومان: 28 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 2
تاریخ ثبت : 15 th ژانویه , 2017
9 بازدید

آپارتمان 54 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 54 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 18
طبقه : اول
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1 خیابان دوم شرقی
قیمت متری تومان: 30 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : 15 th ژانویه , 2017
9 بازدید

آپارتمان 56متری شهرک اندیشه

آپارتمان 56متری شهرک اندیشه

کد ملک : 17
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 44میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : 14 th ژانویه , 2017
9 بازدید

آپارتمان 49 متری 2 خواب شهرک اندیشه

آپارتمان 49 متری 2 خواب شهرک اندیشه

کد ملک : 14
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان دهم
قیمت متری تومان: 25میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 2
تاریخ ثبت : 14 th ژانویه , 2017
10 بازدید