در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

آپارتمان 46 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 46 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 27
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 20میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : 28 th ژانویه , 2017
95 بازدید

آپارتمان 57 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 57 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 26
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 18 میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 2
تاریخ ثبت : 25 th ژانویه , 2017
106 بازدید

آپارتمان 49 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 49 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 25
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 20میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : 23 rd ژانویه , 2017
102 بازدید

آپارتمان 42 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 42 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 22
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 15میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : 21 st ژانویه , 2017
118 بازدید

آپارتمان 50 متری شهرک اندیشه

آپارتمان 50 متری شهرک اندیشه

کد ملک : 21
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
قیمت متری تومان: 18 میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : 19 th ژانویه , 2017
104 بازدید

آپارتمان 48 متری با آسانسور شهرک اندیشه

آپارتمان 48 متری با آسانسور شهرک اندیشه

کد ملک : 20
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان نهم
قیمت متری تومان: 28 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : 16 th ژانویه , 2017
94 بازدید