در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

فروش مستغلات

کــد منـطـقـه متراژ تعداد طبقه متراژ هر طبقه تعداد واحد سن بنا موقعیت تعداد واحد در هر طبقه
قيمت تومان توضیحات تاريخ بروزرساني
1 شهرک راه آهن 500 2 250 4 17 شمالی 2 ملیارد 3/5 28متر تجاری
2 شهرک راه آهن 300 2 170 2 15 شمالی 1 1.700 ملیارد باز سازی شده
3 رازقی یکم 200 3 115 3 نو جنو بی 1 1.550 ملیارد خیلی شیک
4 بنفشه 3 500 2 250 2 15 شمالی 2 3 ملیارد مناسب ساخت یا معاوضه یاسکونت
5 اقا قیا بر 200 2 120 2 4 جنوبی 1 1/800 ملیارد 25متر تجاری
6 شهرک راه آهن یاس 5 500 2 130 5 12 جنوبی 2 3 ملیارد مناسب سکونت
7 شهرک راه آهن سروستان 4 300 2 170 3 12 شمالی 1 1/700 ملیارد م سکونت
8 قاعم7 300 3 180 3 نو شمالی 1 ملیارد2/850 م سکونت
9 قاعم 10 شرقی 300 3 180 3 12 شمالی 1 2/850ملیارد م سکونت
10 قاعم 12 300 3 170 3 13 شمالی 1 1850 ملیارد باز سازیکامل شده
11 بنفشه 9جنوبی 500 3 275 4 نو جنوبی 2 تماس همکف 250
متر تجاری
12 یاس 12 200 3 130 3 12 جنوبی 1 1250 ملیارد 20 متر تجاری